Lijiang Landmarks & Historical Buildings Listings

Nearby listings
Destination Updated:

Bailong Cultural Square

Lijiang, 100 meters northwest of the intersection of Jixiang Lu and Changshui Lu, Gucheng District
Destination Updated:

Lijiang Quinta Scenic Area

Lijiang, Dewei Village, Jinshan Township, Gucheng District
Destination Updated:

Wenchang Palace

Lijiang, 29 Shishan Lu, Gucheng District
Destination Updated:

Wufeng Tower

Lijiang, The North of Heilongtan Park
Destination Updated:

Lion Hill

Lijiang, Xinhua Street, Dayan Town, Gucheng District
Destination Updated:

Tinghua Valley

Lijiang, 100 Daonu Dikuai, Jiewei 2nd Group, Baisha Village Committee, Baisha Town, Yulong Naxi Autonomous County
Destination Updated:

Baisha Traditional Naxi Culture Center

Lijiang, In the center of Baisha Old Town, near the Baisha Bus Station
Destination

1 ratings
Updated:

Puxian Temple

Lijiang, 76 Chongren Xiang, Qiyi Jie, Dayan Old Town
Destination Updated:

Puji Temple

Lijiang, The foot of Puji Mountain, west of Lijiang Old Town
Destination Updated:

Qingshui Old Town

Lijiang, Yongsheng Village
Destination Updated:

Wangu Pagoda

Lijiang, Lion Mountain, Dayan Old Town
Destination

1 ratings
Updated:

Jübao Mountain

Lijiang, 9 Renli Lu, Shuhe Old Town
Destination Updated:

Former Residence of Dr Joseph Rock

Lijiang, Yuhu Village
Destination Updated:

Yufeng Temple

Lijiang, Baisha County
Destination Updated:

Red Sun Square

Lijiang, 215 Minzhu Lu
Destination

2 ratings
Updated:

Baisha Institute of Naxi Murals

Lijiang, Baisha Village, next to Baisha Government Office
Destination

1 ratings
Updated:

Zhamei Temple (Yongning Temple)

Lijiang, Yongning Village, Ninglang Yi Autonomous County
Updated:

Mu Family Mansion

Lijiang, 49 Guangyi Jie
Destination Updated:

Xinzhu Botanical Reserve

Lijiang, Xinzhu Village
Destination Updated:

White Water River

Lijiang, Jade Dragon Snow Mountain Scenic Area