Kunming Beauty & Wellness Listings

Nearby listings

Dayu Park

Kunming, North side of Yihe Community, Yupu Lu, Chenggong District

Gingko Outlets

Kunming, 19 Qianwei Xi Lu

Jinniu Park

Kunming, 357 Qingnian Lu, Wuhua District

Jinningdong Dahe Wetland Park

Kunming, Near Xileng Duan, Jinning District

Wangguan Wetland Park

Kunming, Near Huanhu Dong Lu, Guandu District

Jinbi Park

Kunming, Opposite Times Square, Jinbi Lu, Wuhua District

Haihong Wetland Park

Kunming, Hubin Lu, Xishan District

Guilong Lake Park

Kunming, 839 Panjiang Dong Lu, Panlong District

Lanhuaying Theme Park

Kunming, 226 Jiaochang Zhong Lu, Wuhua District

Milesi Park

Kunming, 249 Xichang Lu, Xishan District

Guandu Forest Park

Kunming, 6 Guanjing Lu, Guandu District

Dounan Wetland Park

Kunming, Intersection of Doucai Duan and Huanhu Dong Lu, Chenggong District

Fumin Wetland Park

Kunming, 2 Tangchaun Xi Lu, Fumin County

Dongchuan Forest Park

Kunming, Tongdu Street, Dongchuan District

Colorful Yunnan Ancient Dian Kingdom Hot Spring Resort

Kunming, Lake Ring Road South (inside Colorful Yunnan theme park)

Spring Water Spa

Kunming, Hongxing Lu 20

3 ratings

Spring City Yoga Collective (now closed)

Kunming, Sujiatang Housing Complex

1 ratings

Spirit Tribe

Kunming, Spirit Tribe, Guanglang Village, Taiping, Anning

The Beauty Treatment Club

Kunming, 88 Jiaoling Lu (inside Think UK), Palm Springs building 1, unit 3, shop 103

2 ratings

Kunming Holistic Wellness Center (Kaikibu studio)

Kunming, Xinyue Huayuan, building A, unit 1 room 3202