Kunming Landmarks & Historical Buildings Listings

Nearby listings
Updated:

Haidong Wetland Park

Kunming, Haidong Village, Huanhu Dong Lu, Guandu District
Updated:

Dongchuan Forest Park

Kunming, Tongdu Street, Dongchuan District

1 ratings
Updated:

Dwarf Empire - Butterfly Park

Kunming, Heiqiaomu Village, Biji Town
Updated:

Gudian Wetland Park

Kunming, North Side of Huanhu Dong Lu, Jinning District
Updated:

Old Courtyard Theater 88

Kunming, 32 Beihou Jie, behind China Construction Bank
Updated:

Baoquan Temple

Kunming, Baofeng town, Anning
Updated:

Baohua Temple

Kunming, Country road 020

2 ratings
Updated:

Stone Forest Snow and Ocean Park

Kunming, Shilin Dadao
Updated:

Yunnan Flower Demonstration Park

Kunming, Xiaojie Zhen, Songming
Updated:

Huayi Square

Kunming, 387 Qingnian Lu
Updated:

Haigeng Dam

Kunming, Guanjing Road
Updated:

Junfa Xiliangtang Wetland Park

Kunming, Opposite of 4186 Yunxiu Lu
Updated:

871 Factories

Kunming, 877 Longquan Lu, heavy machine factory
Updated:

COHO Xicheng Shidai

Kunming, Dianmian Dadao and Changyuan Zhong Lu
Updated:

Miaoshan Temple

Kunming, Z303 Xian Dao/County Road, Xishan District (Near Shizui Metro station on Chunyu Lu)
Updated:

Dianchi South Beach Park

Kunming, Huanhu Nan Lu, Jinning
Updated:

Mianshan Forest Park

Kunming, West of intersection with Dianmian Dadao and Renmin Dong Lu
Updated:

The Former Residence of Zhu De

Kunming, 4 Honghua Xiang
Updated:

Guanyin Temple

Kunming, Guanyin Shan, Bai Minority Village, 18 kilometers south-southwest of downtown
Updated:

Long Lake Park

Kunming, Stone Forest, Changhu County Road